CGV

Bộ đôi phim Trịnh tiếp tục kéo dài suất chiếu đặc biệt đến hết 16.06.2022!

Đặt vé ngay! ????????

????Đặt vé EM VÀ TRỊNH: https://bit.ly/EMVATRINH-CGV

????Đặt vé TRỊNH CÔNG SƠN: https://bit.ly/TRINHCONGSON-CGV

#TrinhCongSon#EmVaTrinh#CGV#NowShowing

To top