Nguyên Đình Trần Phú

Trung tâm tổ chức tiệc của Nguyên Đình tại Tầng 4 MAC Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: +84 96 379 01 91

https://nguyendinh.com/page/khong-gian/nguyen-dinh-tran-phu
To top